Besturingskasten


EMKA elektro heeft een ruime ervaring in het bouwen van besturingskasten voor afval- en oppervlaktewater transport.

Zo bouwen wij de besturingskasten dan ook echt op (klant)specificatie. Dat neemt niet weg dat wij alert blijven en onze
opdrachtgever raadplegen wanneer zich technische verbeteringen of financieel interessante mogelijkheden voordoen.
Ook dan, wanneer deze zich binnen de grenzen van de technische specificatie manifesteren. Daarnaast leveren wij ook
de software voor het gemaal, als daarin niet door derden wordt voorzien.

Besturingskasten

RWZI
Ook voor rioolwaterzuiveringsinstallaties bouwt EMKA elektro besturingskasten voor de complete RWZI van Gemeenten.
Recentelijk hebben we zelfs binnen een zeer beperkte tijd een complete kastenbatterij vervangen bij een grote RWZI
in de regio.

"Standaard" besturingen

Voor de gemalen en gemaaltjes die niet op klantspecificatie worden gebouwd, leveren wij onze standaard kasten op
basis van de pompvermogens. Voor de kleinere pompvermogens kunnen wij onze "standaard" besturingskastjes
leveren (zie ook onder "drukriolering"). Grotere pompvermogens behoeven veelal aanloopinrichtingen met grotere
componenten en passen daarom meestal niet meer in onze standaard kastjes. Daarvoor leveren wij dan grotere
kunststof of stalen binnenkasten.

Buitenkasten

De besturingskasten (ook wel binnenkasten genoemd) kunnen in (al- of niet toegeleverde) buiten(opstellings)kasten
worden gemonteerd en voorzien worden van de vereiste bekabeling naar de componenten in de buitenkast, zoals
kWh-meter, kastverlichting, wandcontactdozen, deurschakelaar enzovoort.

Veldwerk

Ook kunnen wij het voor u het elektrisch veldwerk uitvoeren, bestaande uit het in de kast aansluiten van de pomp(en),
de niveaugevers, de aansluiting op het elektriciteitsnet, het functioneel testen en het configureren van de controller.
Één en ander voorzien van controlerapporten en gecontroleerd met onze standaard metingen.

Go to top